Hoe uw vraag in te dienen?

Legal Aid Watch is sinds 2003 dé specialist als u – om welke reden dan ook-  niet tevreden bent over uw (gezins- of zakelijke) rechtsbijstandverzekering. De meest voorkomende problemen waarmee wij u kunnen helpen zijn:

 • De rechtsbijstandverzekeraar verleent u geen dekking of alleen maar eenmalig advies;
 • De jurist van de rechtsbijstandverzekering blijft u maar om informatie verzoeken en onderneemt zelf geen juridische actie;
 • De behandeling van uw zaak duurt veel te lang volgens u;
 • De rechtsbijstandsjurist staat meer aan de kant van de wederpartij dan aan uw kant;
 • De jurist zegt dat er geen of te weinig juridisch bewijs is;
 • De jurist ziet geen of onvoldoende kans van slagen in uw zaak;
 • Uw zaak wordt telkens overgenomen door een andere jurist en er gebeurt volgens u niet voldoende;
 • Uw jurist heeft volgens u te weinig kennis die nodig is voor uw zaak;
 • U heeft geen of onvoldoende vertrouwen meer in uw advocaat/jurist;
 • U moet ondanks uw verzekering toch advocaatkosten of andere kosten zelf betalen;
 • De jurist heeft het dossier gesloten (recent of lang geleden) maar u bent steeds ontevreden.

Wij bieden u aan om in al deze gevallen contact met ons op te nemen voor een geheel kosteloos informatief gesprek (van max 15 minuten) met een ervaren en gespecialiseerd jurist. Wij verplichten u daarbij tot niets en u kunt zo kosten en tijd besparen om daarna eventueel zelf gerichter verder zoeken. De snelste manier om uw probleem op te lossen is eerst dit contactformulier volledig in te vullen en te verzenden. Anders dan bij veel anderen krijgt u bij ons direct contact met een jurist zelf en hoeft u zich bij ons niet te registreren of in te loggen of akkoord te gaan met voorwaarden. U behoudt daarbij altijd het recht uw zaak voor te leggen aan een advocaat of andere rechtshulpverlener. Wij zijn geheel onafhankelijk en op geen enkele wijze gelieerd aan partijen in de verzekeringsbranche. Uw gegevens worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld en wij nemen hierover geen contact op met derden.

Contactformulier


 een rechtsbijstandverzekering
 een vrije advocaatkeuze
 een second opinion
 geschillenregeling
 een andere schadekwestie (bijv. brand, letsel, ongeval, inbraak, boot, bedrijfsschade)
 hulp bij uw advocaatkeuze
 een procedure bij het Kifid of een andere juridische procedure
 overig

*

Uw telefoonnummer *

Uw e-mailadres *

Omschrijving van de zaak en uw vraag/klacht daarover *

 Ik ben mij er van bewust dat ik met het indienen van deze aanvraag mijn zaak nog niet heb overgedragen. Het veiligstellen van eventuele termijnen blijft geheel mijn eigen verantwoordelijkheid.


Voorwaarde voor een reactie onzerzijds is dat uw vraag/klacht ligt binnen onze specialismen en (indien het schade betreft) het schadebedrag meer dan euro 1.000,= bedraagt. Bedraagt de schade minder dan achten wij ons vrij niet op uw verzoek te reageren.