Module: gratis telefonische hulplijn

Wij bieden een geheel kosteloos eerste contact met een jurist aan. Het verschil met andere “kosteloze” adviseurs is dat u zich bij LAW niet hoeft te registreren of in te loggen en dat u echt contact krijgt met een gespecialiseerd én onafhankelijk jurist. Meestal wordt u zelfs teruggebeld door een jurist zodat u precies de vragen kunt stellen die u wilt. Dit alles geschiedt op onze kosten! Wij hebben zodoende vanaf 2003 vele duizenden rechtzoekenden gratis uit de brand kunnen helpen. Uw dankbaarheid is onze motivatie.

Als u voor gratis hulp in aanmerking wilt komen verwijzen wij u graag naar ons contactformulier.

Contactformulier


 een rechtsbijstandverzekering
 een vrije advocaatkeuze
 een second opinion
 geschillenregeling
 een andere schadekwestie (bijv. brand, letsel, ongeval, inbraak, boot, bedrijfsschade)
 hulp bij uw advocaatkeuze
 een procedure bij het Kifid of een andere juridische procedure
 overig

*

Uw telefoonnummer *

Uw e-mailadres *

Omschrijving van de zaak en uw vraag/klacht daarover *

 Ik ben mij er van bewust dat ik met het indienen van deze aanvraag mijn zaak nog niet heb overgedragen. Het veiligstellen van eventuele termijnen blijft geheel mijn eigen verantwoordelijkheid.


Voorwaarde voor een reactie onzerzijds is dat uw vraag/klacht ligt binnen onze specialismen en (indien het schade betreft) het schadebedrag meer dan euro 1.000,= bedraagt. Bedraagt de schade minder dan achten wij ons vrij niet op uw verzoek te reageren.