Vaak gestelde vragen

Help, ik heb een juridisch probleem! Wat nu?
Veel mensen/ondernemers worden voor het eerst geconfronteerd met een rechtszaak en weten absoluut niet waar ze het moeten zoeken. Sommigen proberen het zelf op te lossen maar achteraf blijkt dat ze beter eerder juridisch advies hadden kunnen inwinnen. Anderen lopen meteen naar een advocaat maar achteraf blijkt dat ze het ook best zelf hadden kunnen oplossen. En als blijkt dat u echt een advocaat nodig hebt, welke is de beste en is er te onderhandelen over het uurtarief of bijv. een vaste prijs?

Het is van essentieel belang dat u juist aan het begin van uw juridische probleem de juiste stappen zet om de balans te vinden tussen enerzijds uw rechten bewaken en anderzijds de kosten. Met onze ruime ervaring, kennis en contacten en bovendien een kosteloos eerste contact proberen wij u te behoeden voor foutieve beslissingen en proberen wij zoveel mogelijk kosten te besparen.

Hoe kan ik zelf advocaatkosten besparen?
Wij raden iedereen aan serieus te overwegen een geschikte rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Door een toegenomen claimcultuur enerzijds en immer stijgende kosten van juridische bijstand anderzijds is een rechtsbijstandverzekering een bijna noodzakelijke verzekering. Mocht u deze ten tijde van de juridische gebeurtenis nog niet hebben dan is het van belang u vanaf het begin kwalitatief goed en betaalbaar te laten voorlichten over uw probleem. U hoort dan of het echt zin heeft om door te gaan en zoja, wat dat zal gaan kosten en hoe u zoveel mogelijk andere juridische kosten kunt vermijden. Wij denken dat u meer zelf kunt dan u denkt. Met ons unieke systeem van modules kunt u stap voor stap beslissen of en zoja welke kosten u verder nog wil maken. Als het echt niet anders blijkt te kunnen en u heeft verplicht een advocaat nodig dan kunnen wij u desgewenst helpen bij het maken van voordelige afspraken over de kosten van die advocaat.

Advies: Wat is de beste rechtsbijstandverzekering?
Dagelijks worden wij gebeld met deze vraag. Omdat er zeer veel rechtsbijstandverzekeraars zijn en nog meer (en steeds wisselende) polisvoorwaarden is het niet altijd mogelijk deze vraag te beantwoorden.

Wij zijn het niet eens met de wijze waarop rechtsbijstandverzekeringen in Nederland worden getest. Er is te veel aandacht voor onbelangrijke zaken en te weinig voor de echt belangrijke aspecten van deze verzekering. De normen die wij belangrijk vinden gaan uit van de situatie dat u tegen uw wil wordt betrokken in een rechtszaak (met hoger beroep) over een grote schade waarbij advocateninschakeling (wegens het procesmonopolie) verplicht is. Kunt u (als particulier of als ondernemer) in dat geval op uw polis vertrouwen zodat u niet al uw spaargeld kwijtraakt of zelfs failliet gaat?

LAW legt twee maatstaven aan voor een goede rechtsbijstandverzekering: 1 een zo hoog mogelijk “extern kostenmaximum” (d.w.z. het totaalbedrag dat een verzekeraar aan u vergoedt aan advocaatkosten, kosten van deskundigen én proceskosten) en 2 een echte “vrije advocaatkeuze”. Ad 1) Een polis met een kostenmaximum van euro 20.000,= of zelfs slechts 12.500,= geeft u absoluut geen garantie dat u niet alsnog zelf moet opdraaien voor alle advocaatkosten in de procedures en overige kosten. In de praktijk levert dit schrijnende gevallen op die hadden kunnen worden voorkomen door een andere polis. Wij hebben al meermaals meegemaakt dat het kostenmaximum al was bereikt voordat er werd geprocedeerd! Ad 2) Een echt vrije advocaatkeuze in de geschillenregeling en bij procedures is een bescherming tegen onjuist handelen van de rechtsbijstandverzekeraar. In veel polissen hebben verzekeraars de advocaatkeuze afhankelijk gesteld van hun toestemming. Ten onrechte meent LAW.

Heb ik een vrije advocaatkeuze in mijn rechtsbijstandpolis?
Een enkele uitzondering daargelaten is de “vrije” advocaatkeuze op dit moment helaas in veel polissen niet zo vrij als deze zou moeten zijn. Het Hof van Justitie heeft onlangs in de zaak van de heer Sneller tegen DAS Rechtsbijstand geantwoord dat een vrije advocaatkeuze niet afhankelijk is van het standpunt van de rechtsbijstandverzekeraar daarover maar van de vraag of er een gerechtelijke of administratieve procedure gevoerd wordt of moet worden. Deze uitspraak geeft in principe het recht aan elke verzekerde een eigen advocaat te kiezen indien hij in een dergelijke procedure terecht komt of is gekomen (zelfs indien voor die procedure geen advocaat verplicht is). Maar welke advocaat is het meest geschikt voor uw zaak en hoe voorkomt u dat u kostenrisico’s loopt? Indien u het contactformulier invult denken wij kosteloos met u mee!