Voor particulieren/consumenten

Wij worden dagelijks benaderd door mensen die met een juridisch probleem zijn geconfronteerd. Sommigen benaderen ons meteen. Wij kunnen hen dan kosteloos of anders tegen zeer geringe kosten helpen om hun probleem op te lossen. Mochten wij dit niet zelf kunnen dan wijzen wij hen de weg of begeleiden wij hen om de beste en goedkoopste route te vinden om hun probleem opgelost te krijgen. Dit kan een (financiële) nachtmerrie vaak voorkomen.

Regelmatig ervaren mensen – behalve het oorspronkelijke probleem -daarbovenop nog eens een probleem met de rechtsbijstand die zij hebben ingeschakeld. Slechts enkele voorbeelden:

  • Hoge advocaatkosten en nog geen einde in zicht;
  • Ondeskundige rechtshulpverleners;
  • De rechtsbijstandverzekeraar wil geen dekking verlenen;
  • De jurist van de rechtsbijstandverzekering reageert traag of helemaal niet of is telkens afwezig;
  • De rechtsbijstandsjurist benadrukt meer de kant van de wederpartij en ziet geen kans van slagen;
  • De jurist vindt dat er onvoldoende juridisch bewijs aanwezig is;
  • De jurist heeft het dossier gesloten maar u hebt nog steeds een ontevreden gevoel;
  • Geen vertrouwen meer in advocaat/jurist en men weet niet waar men nu terecht kan, enz enz.

Vaak kunnen wij het tij nog keren, soms is het helaas echt te laat. Mensen hebben ons al dikwijls meegedeeld dat zij hadden gewild dat zij eerder van het bestaan van LAW op de hoogte waren gekomen. Wacht dan ook niet te lang met het voorleggen van uw probleem aan ons. Dit kost u niets.